Julkaistu: 01.12.2015

IV-koneiden lämmöntalteenotto ja EU-ecodesign

Ilmanvaihtokoneiden EU-ekosuunnitteluasetus astuu voimaan 1.1.2016.

Lämmöntalteenoton hyötysuhdevaatimus kiristyy, mikä aiheuttaa muutoksia erityisesti levylämmönsiirtimellä ja nestekiertoisella lämmöntalteenottolaitteella varustettuihin koneisiin. Uusien määräyksien seurauksena ilmastointikoneiden ulkomitat kasvavat ja useiden ilmanvaihtokonemallien valmistus lopetetaan uusien tullessa tilalle.

Tukesin tulkinnan mukaan kaikki viimeistään 31.12.2015 tehdyt tilaukset saa toimittaa asiakkaille välittämättä uusista vaatimuksista, vaikka toimituspäivä olisi kaukana tulevaisuudessa. Tilauksesta on tarvittaessa oltava dokumentti valvontaviranomaisia varten. Myös mahdollisesti varastoissa olevia jo valmistettuja koneita saa myydä, toimittaa ja asentaa vuodenvaihteen jälkeen.

1.1.2016 markkinoille ei saa toimittaa ilmanvaihtokoneita, jotka eivät täytä EU-asetuksen ilmanvaihtokoneiden ekologisen suunnittelun vaatimuksia. Vaatimukset koskevat koneellista tulo-poistoilmanvaihtoa kohteissa, joihin tulee uudet IV-koneet.

Ilmanvaihtokoneissa ei saa olla enää yksinopeuspuhaltimia. Moninopeusohjauksella tai taajuusmuuttajilla varustetut puhaltimet sekä kaksinopeuspuhaltimet ovat sallittuja.

Tulo-poistoilmanvaihtokoneiden lämmöntalteenottojärjestelmän lämpötilahyötysuhde (kuiva ilma eli jäätymistä ei oteta huomioon; tulo- ja poistoilmavirrat yhtä suuret; sisä- ja ulkolämpötilan ero 20 °C; ei huomioida puhallinmoottoreiden tuottamaa lämpöä):

 • Nestekiertoinen
 • 1.1.2016 alkaen vähintään 63 %
 • 1.1.2018 alkaen vähintään 68 %
 • Muu kuin nestekiertoinen
 • 1.1.2016 alkaen vähintään 67 %
 • 1.1.2018 alkaen vähintään 73 %
 • Vaatimus ei koske (eli lämmöntalteenottoa ei tarvita):
 • jos sähkön kokonaisottoteho on alle 30 W yhtä ilmavirtaa kohti
 • ATEX-puhaltimia
 • savunpoistopuhaltimia yms. lyhytaikaisia ”hätätilannepuhaltimia”
 • myrkyllisiä, voimakkaasti syövyttäviä, helposti syttyviä tai hankaavaa ainesta sisältäviä ympäristöjä
 • jos siirrettävän ilman lämpötila >100 °C
 • jos toimintaympäristön lämpötila >65 °C
 • jos ilman tai moottorin toimintaympäristön lämpötila on 1000 V (vaihtojännite) tai >1500 V (tasajännite)
 • ilmanvaihtokoneita, joissa on lämmönsiirrin ja lämpöpumppu lämmöntalteenottoa varten (PILP) tai jotka mahdollistavat lämmön siirtämisen tai poistamisen lämmöntalteenottojärjestelmän lisänä, lukuun ottamatta lämmönsiirtoa jäätymisenesto- tai sulatustarkoituksessa.

Asetus 1253/2014 löytyy täältä.