Julkaistu: 09.06.2015

IV- ja KVV-pätevyysvaatimukset muuttuivat

Rakennuslakiin liittyvä asetus suunnittelu- ja työnjohtotehtävien pätevyysvaatimuksista tuli voimaan 1.6.2015.

IV- ja kvv-suunnittelun ja työnjohtotehtävien vaativuusluokat muuttuivat. Entisiä B, A ja AA-luokkia ei enää ole. Uudet luokat ovat vähäinen, tavanomainen, vaativa ja poikkeuksellisen vaativa. Toinen iso muutos on se, että pätevyys haetaan erikseen uudisrakentamiseen ja korjausrakentamiseen.
IV- ja kvv-pätevyyttä voidaan hakea yhtä aikaa ja samalla lomakkeella. Uudisrakentamisen ja korjausrakentamisen pätevyyshakemukset tehdään eri lomakkeille. Moni hakeekin pätevyydet samalla kertaa. Suunnittelijapätevyyksissä se tarkoittaa kahta lomaketta.

 

Suunnittelijapätevyydet

Entiset A- ja B-luokat vastaavat melko tarkasti uusia luokkia tavanomainen ja vaativa. Niihin liittyvät koulutustasovaatimukset ovat ennallaan. Teknikkokoulutus riittää luokkaan tavanomainen, mutta vaativassa luokassa pitää olla insinööri. Uutena vaatimuksena on tarkempi LVI-opintojen määrittely. Vaativassa luokassa pitää olla vähintään 40 opintopistettä liittyen LVI- ja lämpötekniikkaan sekä virtausoppiin. Opinnoista 30 opintopistettä pitää liittyä lämmitys-, vesi-, ilmastointi- tai jäähdytystekniikkaan. Muissa luokissa on vastaavat vaatimukset.
Suunnittelijapätevyysvaatimuksista poistettiin tentti.

Kokemusta pitää olla

Tavanomaisessa luokassa vaaditaan 3 vuoden ja vaativassa luokassa 6 vuoden työkokemus. Jos hakee pätevyyttä sekä iv- että kvv-suunnitteluun, pitää tavanomaisessa luokassa olla kokemusta 4 vuotta ja vaativassa luokassa 8 vuotta. Kokemus voidaan laskea alkavaksi jo opiskeluaikana sen jälkeen, kun vaadittavat minimiopintopistevaatimukset ovat täyttyneet.

Poikkeuksellisen vaativa suunnittelutehtävä

Eniten pätevyyttä vaaditaan poikkeuksellisen vaativan suunnittelutehtävän yhteydessä. Näitä pitäisi olla selvästi vähemmän kuin aiempia AA-vaativuusluokan kohteita. Perusvaatimuksena on ylempi AMK-tutkinto tai yliopistotasoinen akateeminen loppututkinto (DI). Työkokemusta pitää olla suunnittelusta vähintään 10 vuotta.

Siirtymäsäännöllä poikkeuksellisen vaativaan luokkaan

Niiden henkilöiden, joiden rakennusvalvonnat ovat katsoneet päteviksi toimimaan AA-luokan hankkeissa suunnittelijana, on mahdollista hakea poikkeuksellisen vaativan luokan pätevyyttä. Hakemus on tehtävä viimeistään vuoden 2016 aikana. Tämä mahdollisuus koskee myös insinöörejä. Sama siirtymäsääntö koskee myös työnjohtajia poikkeuksellisen vaativassa luokassa.

Myös työnjohtajien pätevyyksissä muutoksia

Tavanomaiseen luokkaan voi päästä erikoisammattitutkinnon ja työteknikon tutkinnon suorittanut. Vaativaan luokkaan vaaditaan teknikko.
Poikkeuksellisen vaativassa luokassa kelpaa uusi rakennusmestari AMK (lvi), mutta ei vanha teknikon tutkinto.
Pitkän linjan asentajat on pudotettu kokonaan pois pätevyyksistä. Kokemusvuodet ovat tavanomaisessa luokassa 1, vaativassa 3 ja poikkeuksellisen vaativassa luokassa 5 vuotta.

LVI-pätevyyslautakunta

Pätevyydet toteaa ja myöntää SuLVI:n organisoima pätevyyslautakunta, joka toimii FISE:n alaisuudessa.
Hakemuslomakkeet ja ohjeet löytyvät sekä FISE:n että SuLVI:n sivuilta.[:en]