Julkaistu: 20.06.2019

Insinööritoimisto muutoksen kourissa

Äyräväinen Oy palvelee asiakkaitaan sekä palveluiltaan että henkilömäärältään laajentuneena. Toimintaamme ohjaavat arvomme, jotka olemme yhdessä henkilöstömme kanssa kirjanneet.

  • Vastuullisuus
  • Jatkuva kehittyminen
  • Asiakkaan menestyminen


Vakiintuneet asiakassuhteet kertovat siitä, että olemme onnistuneet kohtuullisen hyvin. Mutta menneisyys ei todellakaan ole tae tulevaisuudesta. Kehittäminen ja kehittyminen ovat jatkuvia prosesseja eikä liialliseen itsetyytyväisyyteen ole koskaan syytä jäädä makaamaan.

Pitkä historia tuo kokemusta
Toimintamme juontaa juurensa jo 47 vuoden takaa. Juuri pitkä kokemus tuo ymmärrystä siitä, että maailma ja sen myötä liiketoiminta sekä rakentaminen muuttuvat koko ajan. Pitkään olimme puhdas LVIA-suunnittelutoimisto.

Työtämme ovat raamittaneet ymmärrys asiakastarpeesta, energiansäästöpaineet, sisä- ilmaongelmat ja viimeisimpänä huoli ilmaston muutoksesta. Suunnittelussa on siirrytty tussikynästä piirtävään cadiin. Viime aikoina muu- tos on tapahtunut mitoittavista ohjelmista mallinta- miseen. Huomisen tavoitteena on automaation ja digitalisaation avulla päästä aitoon tietomalliin ja todelliseen tietokantasuunnitteluun.

Talotekniikkaa yhdeltä luukulta
Viime aikojen suurin muutos meillä liittyy toimintamme laajentumiseen sähkösuunnitteluun ja rakennuttamispalveluihin. Lyhyessä ajassa olemme huomanneet, että syntyy huomattavia synergiaetuja, kun koko talotekninen suunnittelu, rakennuttaminen ja valvonta voidaan tilata samasta paikasta.

Meillä onkin sähkösuunnitteluun ja rakennuttamis- palveluihin syntynyt tämän vuoden puolella toista- kymmentä uutta työpaikkaa. Syksyllä kokonaisvahvuutemme on jo 54 henkilöä.

Sukupolven vaihdos syksyllä
Laajentunut toiminta saa uudet vetäjät syksyllä.

Henri Airaksinen, Pasi Heiskanen ja Markku Lilja jatkavat yrityksen toimintaa seuraavalle vuosisatapuoliskolle. Itse siirryn lokakuun alusta hallituksen puheenjohtajaksi.

Äyräväinen Oy säilyy edelleen itsenäisenä, kotimaisena ja Suomeen veronsa maksavana yhtiönä.


Uudet palvelut myyvät hyvin
Rakennuttamis- ja valvontapalvelut työllistävät meillä jo lähes 10 henkeä.

Ilmanvaihdon, jäähdytyksen ja rakennusautomaation toimivuusselvityksiä tehdään jatkuvasti ja
voi todeta, että syystä. Aika monen ongelmakiinteistön taustalla on toimimaton tai huonokuntoinen talotekniikka. Energia- ja olosuhdelaskenta ovat oma osaamisalueensa, jonka parissa meillä työskentelee päätoimisesti kolme henkeä.

Uudet palvelut tukevat perinteisempää suunnittelupalvelua, mutta edellyttävät pitkän kokemuksen mukanaan tuomaa osaamista.

Ja sitä osaamista meillä on.

 

Oikein lämmintä ja rentouttavaa kesää,

Mikko Äyräväinen