Julkaistu: 09.12.2015

INSider-vieraana Jukka-Pekka Rosin

Kiinteistömanageri Jukka-Pekka Rosin Newsec Asset Management Oy:stä on tämänkertainen INSider-vieraamme. 
Jukka-Pekalla on kiinteistömanageroinnista vuosikausien kokemus,  joten hän on oikea mies kertomaan kokemuksistaan. Yhteiset hankkeemme Jukka-Pekan ohjauksessa ovat opettaneet meitä ymmärtämään kiinteistöjen omistajien ja heidän edustajiensa ajatuksia kiinteistöjen hallinnoinnista ja siitä, mitä tapahtuu kiinteistöjen elinkaaren eri vaiheissa. Uskomme myös vastavuoroisesti, että meilläkin on ollut annettavaa.

Haasteet

Kiinteistömanagerointi on vaativaa työtä. Tiloista on pääkaupunkiseudulla tarjontaa yllin kyllin ja kilpailu käyttäjistä on kovaa. Nykypäivän trendinä ovat lyhyet, 3-5 vuoden vuokrasopimukset. Tällä on taipumusta johtaa siihen, että pitkäjänteistä kehitystyötä on vaikea tehdä. Vain ne, joilla on kiinteistössä tarjolla jotakin parempaa, kuin kilpailijoilla, tulevat pärjäämään taistossa. Toisaalta, käänteisesti voitaisiin sanoa pitempien vuokrasopimusten olevan vuokralaistenkin etu. Kiinteistön omistajalla on tuolloin paremmat mahdollisuudet ja enemmän uskallusta toteuttaa asiakkaidensa toiveita, jolloin maksetuille vuokrille saa paremman vastineen.

Erilaisia omistajia

Kiinteistöjen omistajat voidaan karkeasti ottaen jakaa kahteen joukkoon. Osalla omistaminen on pitkäjänteistä toimintaa. Tyypillisesti tällaisia omistajia ovat esimerkiksi kotimaiset vakuutusyhtiöt. Lyhytkestoisempiin omistusratkaisuihin sen sijaan päätyvät useimmiten erilaiset rahastot, jo ihan lähtökohtiensa takia. Kiinteistömanageroinnin silmissä kiinteistön pitkän ajan kehitysmahdollisuuksia löytyy enemmän ensimmäisestä ryhmästä, kun taas jälkimmäisessä ryhmässä toimintasykli on huomattavasti lyhyempi. Molempia sijoittajaryhmiä kuitenkin tarvitaan tarpeen tyydyttämiseksi.

Kaiken keskellä

Kiinteistömanageri on henkilö, joka toimii keskipisteenä ja yhteyshenkilönä kiinteistön eri sidosryhmien välillä. Sidosryhmiä riittää joka sormelle kuten käyttäjät, omistajat, rahoittajat, palveluntuottajat, omat esimiehet yms. Käyttäjät ovat tärkein ryhmä, koska heidän maksamiinsa vuokriin perustuu kaikki toiminta. Kiinteistömanagerin tehtävänä on kuitenkin pitää kaikki sidosryhmät tyytyväisinä ja saada aikaan kaikkia osapuolia tyydyttävät ratkaisut erilaisissa tilanteissa. Kiinteistömanagerin aktiivisuudesta riippuu, kuinka hyvin asiat hoituvat, puhelin on tärkein työkalu.

Parhaat pärjäävät

Jukka-Pekka Rosin on erittäin tyytyväinen työssään kiinteistömanagerina. Työ pysyy mielenkiintoisena ja tarjoaa virikkeitä, koska kahta samanlaista työpäivää ei ole. Työ on myös kiireistä, ja usein jopa hektistä. Asiakkaalle ei voi sanoa ”katsotaan myöhemmin”. Ongelmiin on tartuttava heti ja ne on ratkaistava nopeasti. Tähän työhön ei jokainen sovi. Pitää olla erityinen kyky kyetä toimimaan erilaisissa tilanteissa ja tulemaan toimeen mitä erilaisimpien ihmisten kanssa. Jukka-Pekka Rosinin asenteella ”ei ole syyllisiä, on vain ratkaisuja” selviää hyvin pitkälle.