Julkaistu: 16.06.2017

INSide-vieraana Mona Förström

INSide-vieraamme on LVI-projektipäällikkö Mona Förström Helsingin kaupungin rakennuttamisyksiköstä.
Monan tehtäviin kuuluvat mm. LVI-rakennuttaminen ja -valvonta. Mona on taustaltaan LVI-suunnittelija, vieläpä kokenut sellainen, joten hänellä on erinomaiset lähtökohdat vaativaan valvontatyöhön. Lisäksi Monan harrastus kansallisen tason käsipalloilijana ja lajituomarina on tuonut jämäkkää otetta valvontaan – pelin on oltava reilua ja rehtiä. Mona kertoo seuraavassa hieman asioista, joita käytännön valvontatyössä pitää muistaa.

Valvonta

Valvontatyön onnistumisen ensimmäinen edellytys on kompetenssi valvottavalta alalta. LVI-valvojalle hyvä pohja on esimerkiksi kokemus suunnittelupuolelta, jolloin hänelle mitä todennäköisimmin on syntynyt hyvä kokonaiskäsitys rakentamisen prosessista ja LVI-järjestelmien toiminnasta. Valvonnalle ei ole virallisia pätevyysvaatimuksia, mutta harva LVI-valvoja on kuitenkaan hyvä valvomaan esimerkiksi sähkötöitä, sillä se vaatii täysin omanlaistaan tietämystä. Jos valvottavaa asiaa ei tunne, on parempi tunnustaa tosiasiat ja valita kyseiseen työhön erikoistunut henkilö.
Valvontatyöhön liittyvää koulutusta järjestää usea kouluttava taho. Lisäksi on olemassa FISE-pätevyysluokittelu ja -hyväksynnät. FISE:n ylläpitämä lista pätevöityneistä valvojista löytyy netistä FISE:n kotisivuilta. FISE-pätevyyden saamiseksi tarvitaan soveltuva koulutus, tentti ja riittävä kokemus. Tämä on hyvä tapa osoittaa valvontaosaaminen.

Valvontatyön onnistumisen edellytyksenä on valvontasuunnitelma, joka useimmiten vaaditaan jo rakennusvalvonnankin puolesta. Suunnitelma pitää laatia ajatuksella ja huolellisesti. Kuten kaikessa muussakin rakentamiseen liittyvässä, myös valvontatyössä suunnitelmallisuus on kaiken A ja O. Valvojan on myös syytä tutustua Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin huolella, jopa ulkoa opetellen.

Havainnointien tekoa

Valvontatyö on suurelta osin suunnittelijan laadunhallintaprosessin, urakoitsijan vastaavan prosessin, suunnitelmien ja erilaisten asennustapatarkastusten havainnointia ja niiden dokumentointia. Kaikista tarkastuksista tulee laatia dokumentti, johon voidaan tarvittaessa myöhemmässä vaiheessa palata. Digiaikakaudella monet työmaalla tehtävät tarkastukset ja dokumentoinnit hoituvat kätevästi verkossa esimerkiksi kännykkäkameran tai tabletin avulla. Tarpeen tullen kaivattu dokumentti voidaan kaivaa nopeasti esiin vaikka työmaalla.

Yhteistyö on tärkeintä

Mona Förström korostaa, että kaikkein tärkeintä valvontatyössä on kommunikointi. Asioista on voitava keskustella oikeilla nimillä. Kukaan rakennusprojektissa ei ole toisensa vihollinen, vaan kaikilla on oltava yhteinen päämäärä jota kohti mennään yhteisesti sovitulla tavalla. Konkreettisena esimerkkinä voidaan mainita vaikkapa mallihuoneet ja malliasennukset, joiden avulla voidaan käytännössä testata suunnitelmien toimivuus ja samalla sopia hyvä asennustapa ja -laatu. Saman ajattelutavan mukaisesti kaikilla osapuolilla – tilaajilla, suunnittelijoilla, rakentajilla ja muilla projektiin osallistuvilla tahoilla – tulee olla omat toimintaprosessit hallinnassa ja määriteltyinä.

HKR ja Tilakeskus yhdistyivät

Mona Förströmin aiempi työnantaja HKR ja Kiinteistöviraston tilakeskus yhdistyivät 1.6.2017. “Tämä nyt tehty mittava fuusio organisaatiomuutoksineen on kaikille hyvä asia, niin työntekijöille kuin asiakkaillekin. Helsingin kokoisen kaupungin kiinteistömassan omistaminen ja hallinnointi tarvitsee selkeän ja saumattomasti toimivan organisaation, ja nyt sille luotiin hyvät puitteet.” toteaa Mona lopuksi.