Julkaistu: 09.11.2018

Informaatioteknologia, iso osa insinööritoimistoa

Ei tarvitse mennä montaa vuotta taaksepäin, kun suunnitelmia laadittiin käsin paperille piirtämällä. Ensimmäisiä tietokoneita alettiin saamaan työpaikoille 80-luvulla, mutta suurin läpimurto tietokoneiden yleistymiseen tapahtui 90-luvulla. Samaan aikaan yleistyi myös tietokoneavusteisten suunnitteluohjelmien (CAD) käyttö, vaikka ensimmäinen AutoCAD-ohjelman versio julkaistiin jo vuonna 1982.

”Onko kiire vai voidaanko suunnitella CADillä?”
Suunnittelun siirtyminen piirtopöydiltä digitaaliseen ympäristöön oli monelle suunnittelutoimistolle iso askel. Jouduttiin opettelemaan täysin uudet työskentelytavat vanhojen totuttujen tapojen sijaan. Tietokoneen käytön opettelu oli monelle jo haaste sinänsä minkä lisäksi jouduttiin opettelemaan uusien CAD-ohjelmien käyttö. Uusien työtapojen ja työkalujen käytön omaksuminen hidasti aluksi suunnittelutyön tekemistä ennen kuin niistä tuli arkipäiväistä rutiinia. Murrosvaiheessa kiireen keskellä oli monesti nopeampi tuottaa suunnitelmat tietokoneen sijaan käsin piirtämällä.

Kehitys kehittyy
Tänä päivänä insinööritoimistoissa, niin kuin monilla muillakin aloilla, tietokone on suunnittelijan tärkein työväline. CAD-ohjelmat ovat vakiintuneet suunnittelijan työkaluiksi ja niiden ominaisuudet ovat lisääntyneet vuosi vuodelta. Aiemmin pelkkiä piirto-ominaisuuksia sisältäneet ohjelmat kykenevät nykyään tekemään monimutkaisia mitoituslaskelmia ja erilaisia simulointeja. Lisäksi kaksiulotteinen piirtäminen on siirtynyt kolmiulotteiseen mallintamiseen. Suunnitelmat pystytään laatimaan käyttämällä mallinnettuja oikeita tuotteita, jolloin saadaan realistista laskentatietoa, esimerkiksi ilmanvaihtojärjestelmän päätelaitteen huoneeseen tuottamasta äänitasosta. Kehittyneet suunnitteluohjelmat ovat nopeuttaneet ja helpottaneet suunnittelijan työtä. Lisäksi suunnitelmien laatu on parantunut, kun voidaan etukäteen simuloida eri järjestelmiä ja löytää mahdolliset ongelmakohdat ja korjata ne, ennen kuin yhtään putkea tai kanavaa on asennettu.

”More power!”
Alati kehittyvät CAD-suunnitteluohjelmat ovat myös asettaneet kasvavat vaatimukset suunnitteluun käytettävien tietokoneiden suhteen. Kolmiulotteinen mallintaminen vaatii tietokoneelta ja etenkin sen näytönohjaimelta paljon suorituskykyä. Lisäksi erilaiset simuloinnit ja laskennat vaativat suorittimelta laskentatehoa. Mitä enemmän tehoa on käytettävissä, sitä nopeammin saadaan simulointi tai mitoituslaskenta suoritettua ja päästään suunnittelussa eteenpäin. Tästä syystä suurimmilta tietokonevalmistajilta kuten HP, Dell ja Lenovo löytyy sekä kannettavia, että pöytämallisia tietokoneita, jotka ovat suunniteltu ja optimoitu komponenttien osalta juuri CAD-ohjelmien käyttöä varten. Tällaiset niin kutsutut tehotyöasemat maksavat yleensä moninkertaisesti tavalliseen kotikäyttöön suunnattuun tietokoneeseen verrattuna.

Aina saatavilla
Nykyaikaiset nopeat tietoliikenneyhteydet mahdollistavat suurien tiedostojen siirtämisen nopeasti, mikä on mahdollistanut myös etätöiden tekemisen. Lisäksi tietoon pitää olla pääsy kaikkialta mihin vuorokauden aikaan tahansa. Nykyaikaiset palomuurilaitteet tarjoavat tähän ratkaisun VPN-yhteyksien avulla, jolloin yrityksen verkossa oleviin suunnitelmiin ja dokumentteihin päästään turvallisesti käsiksi kotoa, työmaalta tai kokouksesta käsin. Osalla yrityksistä on kaikki tiedostot siirretty ”pilveen” eli fyysisesti jonkun palveluntarjoajan konesaliin. Tällaista ratkaisua käytettäessä kasvaa tietoliikenneyhteyden suuri nopeus entistä merkittävämpään rooliin.

”Computer says NO.”
Varmatoiminen, tietoturvallinen ja tietoliikenneyhteyksiltään nopea IT-ympäristö sekä ajan tasalla olevat työvälineet kuten tietokone ja älypuhelin ovat suunnittelijan jokapäiväisessä työssä merkittävän suuressa roolissa, kun lähes kaikki työ tehdään näitä käyttäen. Suurimman osan ajasta, kun kaikki toimii ongelmitta ei näiden tärkeyttä osaa edes arvostaa. Sitten kun jonain päivänä joku edellä mainituista osa-alueista ei toimi, tulee IT-järjestelmän ja laitteiden tärkeys karulla tavalla esille. Esimerkiksi rikkoutunut palvelin saattaa aiheuttaa sen, että yksikään yrityksen suunnittelija ei pysty tekemään laskutettavaa työtä päivän aikana. Työpäivän tuntimäärän kun kertoo vaikka 30 henkilöllä, on rahallinen menetys yrityksen kannalta huomattava. Tästä syystä tulee varmistua, että IT-laitteessa oli se sitten tietokone, älypuhelin, palomuuri tai palvelin on laitteelle aiotun elinkaaren pituinen takuu nopealla vasteajalla. Lisäksi tulee huolehtia siitä, että laitteiden ohjelmistot ja tietoturvapäivitykset ovat ajan tasalla.

Kim Wahlström
LVI-suunnittelija / tietojärjestelmävastaava