Julkaistu: 15.01.2019

Hyvän LVI-suunnittelijan tuntomerkit

LVI-suunnittelutoimiston elinehto on hyvät suunnittelijat. Suunnitteluprojektit ovat lähes aina monitahoisia. Niiden hoitaminen ei onnistu kuin korkeintaan tyydyttävällä tavalla, mikäli asiat hoidetaan vasemmalla kädellä ja huolettomasti. Tyydyttävä taso ei kuitenkaan ole mikään saavutus eikä se kanna yritystä kovin pitkälle tulevaisuuteen.

Yrityksen toiminnalle on tärkeää pysyvät asiakassuhteet ja sitä kautta toiminnan jatkuvuus. Luottamuksellinen suhde takaa tämän, mutta luottamuskin pitää ansaita. Ja luottamus voidaan ansaita vain hyvien suunnittelijoiden avulla.

Mutta mitkä sitten ovat hyvän suunnittelijan tuntomerkit?

Kun perusedellytys eli tekninen osaaminen on kunnossa, tulee ensimmäisenä mieleen innostuneisuus ja halu tutkia asioita. LVI-suunnittelussa erilaisten asioiden selvittelyllä on iso osuus. Putken tai kanavan piirtäminen ei suinkaan ole se suurin työ. Siksi pitää olla intohimoa selvittää suunnittelun etenemisen esteenä olevat asiat.

Toinen hyvän suunnittelijan ominaisuus on vastuullisuus. Suunnittelutyö pitää tehdä huolella ja loppuun asti. Suunnittelija vastaa oman työnsä tuloksesta ja hänellä on paras tieto siitä, mitä on suunnitellut. Muiden osapuolten tulee voida luottaa suunnittelijan tekemiin ratkaisuihin.

Kolmas ja ehkä tärkein hyvän LVI-suunnittelijan ominaisuus on positiivinen asenne. Suunnittelutyö ei aina – vai pitäisikö sanoa yleensä – ole helppoa. Lähestymällä vastaan tulevia haasteita mieluummin myönteisellä asenteella kuin kielteisellä, on onnistumisprosentti varmasti suurempi. Itselle pitää antaa mahdollisuus ja omaan osaamiseen pitää luottaa. Virheitä ei tule pelätä, vaan niistä pitää ottaa opiksi.

Miten sitten itse tuen suunnittelijaa parhaiten?

Kannustan olemaan laajakatseinen haasteellisempien suunnittelutehtävien ratkaisuille. Kannattaa pohtia haastetta useista näkökulmista ja kuunnella myös muiden osapuolien mielipiteitä. Tähän mennessä ratkaisu on aina löytynyt, eikä se ole ollut useinkaan se, joka on ensimmäisenä tullut mieleen. Mutta päätöksiä on myös osattava tehdä.

Ei kannata puuttua kaikkeen. Tärkeämpää on ohjata turvallisella reitillä suunnittelijatiimiä huolehtien oikeasta työnjaosta ja tukitoimista. Liiallinen puuttuminen aiheuttaa hämmennystä ja sekaannusta. Pitää antaa työskentelyrauha ja välttää turhia keskeytyksiä.

Olen sopivasti auktoriteetti, otan haasteita vastaan ja perustelen päätökseni. Tämä antaa työyhteisölle turvallisen olon.

Annan suunnittelijan vaikuttaa oman työnsä sisältöön ja muokata sitä itselleen järkeväksi muistaen yhteiset tavoitteet.

Työelämä sisältää pääosin rutiineja, aina ei ole kivaa ja luovaa työtä. Tämäkin meidän pitää ymmärtää saamissamme toimeksiannoissamme. Suunnittelutoimeksiannot ovat kuitenkin aina ryhmätyötä. Joskus ryhmä on pienempi ja joskus isompi. Hyvä asenteen omaava suunnittelija osaa sopeutua erilaisiin tilanteisiin ja toimii tehokkaasti osana suunnitteluryhmää.

Olen todennut monesti, että kiva on Heiskasen ”heilua” projekteissa maailmalla, kun hommat hoituvat toimistolla. Niinpä tavoitteenamme on vuonna 2019 olla hyvien suunnittelijoidemme kanssa taas tekemässä maailmasta hieman parempaa paikkaa olla ja elää.

Pasi Heiskanen
Yksikön päällikkö
Yksityinen sektori
Insinööri, LVI
040 580 5678