Julkaistu: 10.06.2011

Energiatehokkuus ratkaistaan tehokkaalla energianhallinnalla

Senaatti-Kiinteistöjen korjausrakentamisen tavoitteet

Senaatti-kiinteistöt on liittynyt energiatehokkuussopimukseen KETSiin. Käytännössä tämä tarkoittaa kokonaisenergiankäytön tehostamista 6%:a vuoteen 2016 mennessä sekä vuosittaista 2%:n lämpöenergian tehostamista. Tavoitteena on päästä rakennusten energiatehokkuudessa C-luokkaan, mikä on kova haaste. Keinona on mm. tilatehokkuuden parantaminen, mikä energiankulutuksena henkilöä kohden tarkoittaa jopa 50-60% pudotusta. Tärkeää onkin löytää oikeat kulutusmittarit. Näitä mittareita vielä haetaan. Parhaimpana mittayksikkönä ovat todennäköisesti juuri ihmiset, jolloin puhutaan energianhallinnasta/henkilö. Tilatehokkuuden parantaminen näyttelee suurempaa osaa kuin suora rakennuskohtainen energiansäästö.

Korjausrakentamisen erityispiirteet

Mitään yleispätevää suunnitteluratkaisua ei ole olemassa, vaan jokainen saneerauskohde on yksilö, jonka erityispiirteet pitää ottaa huomioon. Tämä korostuu ilmanvaihdon suunnittelussa, kun sisäilmastosta halutaan miellyttävä ja ennen kaikkea vedoton. Lisäksi koko ajan pitää muistaa energiatehokkuus. Nykyisin on käytössä hyviä suunnitteluohjelmistoja, joilla tilojen olosuhteet ja energiantarpeet voidaan simuloida tarkasti suunnitteluvaiheessa. Tämä auttaa optimaalisten ratkaisujen löytämistä hetkenä, jolloin kaikki vaihtoehdot ovat vielä avoinna. Tehokas suunnittelutyökalujen käyttö onkin yksi tärkeä edellytys onnistuneelle toteutukselle.

Missä mennään

Talotekniikan rooli rakentamisessa on ollut ja tulee jatkossakin olemaan vahvassa kasvussa. Tämä herättääkin ajatuksia pätevien
suunnittelutoimistojen ja suunnittelijoiden riittävyydestä. Vaika kiire rakentamisessa kasvaa, niinsiitä huolimatta Teppo Malm peräänkuuluttaaja korostaa ajatteluntärkeyttä suunnittelutyössä. Suunnittelijoiden pitää osata ajatella jakäsitellä asioita kokonaisuutena. Ei pidä keskittyä oman suunnittelualan detaljeihin, vaan kaikessa suunnittelussa on otettava huomioon myös muut suunnittelijat ja pyrittävä yhdessä samaan aikaan paras mahdollinen lopputulos rakennuksen elinkaaren ajaksi. Energiatehokkuus on päivän muotisana, jonka varjolla saa vaikuttaa olosuhteisiin – myönteisellä tavalla. Kun tilojen ilmanvaihtoa voidaan järkevällä tavalla ohjata, siten kannattaa tehdä. Esimerkiksi toimistorakennuksissa työn tekemisen ja talotekniikan yhteensovittaminen voi näkyä esimerkiksi siten, että samanaikainen toiminta keskitetään tietylle alueelle rakennuksessa, jolloin valaistus ja ilmanvaihto voidaan keskittää tarpeen mukaisesti juuri näihin tiloihin. Yksinkertaista ja tehokasta, mutta edellyttää kaikkien osapuolien yhteistyötä ja kokonaisuuden hallintaa.

Hyvä suunnittelu

Teppo Malmin mukaan hyvän suunnittelutoimiston ja suunnittelijan tunnusmerkkejä ovat yhteistyökyky ja hyvät vuorovaikutustaidot. Halu ja kyky toimia ryhmässä ovat tärkeitä lopputuloksen kannalta, kun etsitään erilaisia vaihtoehtoisia ratkaisuja. Kaikkien suunnittelijoiden on puhallettava yhteen hiileen ja mietittävä oman alan ratkaisujen vaikutuksia kokonaisuuden kannalta. Insinööritoimisto Äyräväinen on pitkään tehnyt yhteistyötä Senaatti-kiinteistöjen kanssa. Teppo Malmin mielestä Äyräväinen on hyvin profiloitunut vaativien kohteiden suunnittelutoimistoksi, jonka kanssa työskentely on helppoa. Lisäksi Teppo Malm muistaa mainita Äyräväisen asiakaslehden, jota hän pitää mielenkiintoisena.

Miten jatkossa

Teppo Malmin mielestä suunnittelutaitoa pitää kehittää jatkuvasti. Kilpailussa pärjäävät vain sellaiset toimistot, jotka satsaavat henkilöstönsä osaamisen kehittämiseen. Haasteet kasvavat ja uusia asioita tulee eteen koko ajan. Etulyöntiasemassa ovat sellaiset suunnittelutoimistot, jotka uskaltavat ottaa haasteita vastaan. Rakennusten mallintamiset ovat jo tätä päivää ja voittajana selviävät ne, joilla on aavistus tulevaisuudesta.