Julkaistu: 27.06.2018

Elinikäinen oppiminen – vain muutos on pysyvää

Viimeaikaisen digitalisaatiokeskustelun yhteydessä on puhuttu tiettyjen ammattien vanhentumisesta ja häviämisestä koneoppimisen myötä.

Samanaikaisesti on todettu, että vuosien takaiset opinnot eivät takaa hyvää osaamisperustaa tulevaisuudessa vaan kaikkien on päivitettävä sekä teoreettisia että käytännön tietoja ja taitoja jatkuvasti. Puhutaan elinikäisestä oppimisesta ja jatkokoulutuksesta.

Muutosajureita on useita

Ilmastonmuutoksen torjunnan edellyttämät energian käytön vähentämistoimet ovat muuttaneet rakentamisen määräyksiä sekä järjestelmätasolla että tuotteissa. Samanaikaisesti suunnittelumenetelmät ja niihin liittyvät ohjelmistot kehittyvät nopeasti.

Mallinnus on jo muuttanut suunnittelua ja siihen liittyviä käytäntöjä valtavasti. Tulevaisuudessa siirtyminen rakentamismallista varsinaiseen tietomalliin tulee vielä muuttamaan suunnittelua, urakointia ja rakennuksen käyttöä huomattavasti. Projektinjohtourakointi ja allianssihankkeet edellyttävät uudenlaista ajattelua ja yhteistyökykyä.

Jatkuvaan kehittymiseen pyrkivä ja virheitä sekä arvoa tuottamattomia toimintoja karsiva Lean-ajattelu – oikea määrä oikeanlaatuisia asioita, oikeaan aikaan ja paikkaan – toivottavasti leviää laajasti myös rakentamiseen ja suunnitteluun.

Teknisestä suorituksesta asiakaspalveluun

Suunnittelun, valvonnan ja rakennuttamisen tarkoituksena on edistää asiakkaamme liiketoimintaa ja poistaa eteen tulleita ongelmia. Tämän asian oivaltaminen edellyttää myös asiakkaan liiketoiminnan ja tarpeiden tuntemista ja ymmärtämistä. Suunnittelun keskinäinen yhteistyö ja urakoinnin tunteminen ovat edellytyksiä sille, että tekemistämme suunnitelmista voidaan rakentaa toimivia ja tuottavia järjestelmiä.

Jatkuvaa kehittämistä ja koulutusta

Ymmärrämme, että kaikkeen edellä mainittuun ei voi vastata pelkällä LVIA-koulutuksella. Meidän kaikkien on oltava entistä enemmän moniosaajia samalla, kun vaatimukset itse kapean substanssin osaamiseen kasvavat. Jatkuva kehittyminen nojaa meillä viiteen peruspilariin.

  • Asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden jatkuva ja systemaattinen vuoropuhelu. Meidän on tunnettava asiakkaamme ja heidän tarpeensa entistä paremmin. Palautetilaisuudet, yhteiset seminaarit ja kehittämistapaamiset auttavat tässä.
  • Projektitoiminta opettaa. Kaikki projektiin osallistuvat käyvät läpi projektin hyvät ja huonot asiat projektikokouksissa. Valitut asiat informoidaan muille projektipäälliköiden yhteiskokouksissa ja tarvittaessa myös koko yrityksen viikkopalavereissa. Ideana on, että hyvät ja huonot kokemukset jaetaan ja toimintaa kehitetään saadun palautteen perusteella.
  • Sisäinen koulutus on jatkuvaa. Vuosittaisen kahden koulutuspäivän lisäksi pidämme kymmeniä pienempiä koulutusinfoja omissa tiloissamme. Kouluttajina toimivat omat suunnittelijamme kukin omaan erikoisalueeseensa perehtyneenä.
  • Pidämme tiivistä yhteyttä laitetoimittajiin, urakoitsijoihin ja rakennusalan vaikuttajiin. Meillä käy vuosittain 40 vierasta puhumassa omasta erikoisosaamisestaan ja jakamassa tietoa meille. Osallistumme alan tietotuotantoon Rakennustiedon kautta ja seuraamme aktiivisesti rakentamisen määräysmaailmaa.
  • Sertifioitu laatujärjestelmä ja organisoitu kehittäminen tuottavat meille hyviä sisäisiä suunnitteluohjeita ja -malleja. Tavoitteena on, että pyörää ei keksitä aina uudelleen.

Digitalisaatio ei vie suunnittelijan työpaikkaa

Digitalisaatio tulee muuttamaan ja parantamaan sekä rakentamisen että rakennuksen ylläpidon käytäntöjä. Digitalisaatio on kuitenkin vain hyvä renki, jonka isäntänä toimii ihminen – monessa mielessä aiempaa kehittyneempi ja osaamiseltaan monipuolisempi.

– Mikko Äyräväinen