Julkaistu: 03.01.2019

Äyräväisen palveluvalikoima laajenee

Käyttäjä-, energia ja ympäristöpalvelut (KEY) on tuotu Äyräväisen palveluvalikoimaan. Tämä
tarkoittaa sitä, että pystymme nyt tarjoamaan LVIA-alan asiantuntijapalveluita koko rakennuksen
elinkaaren ajalle. Uusin lanseerattu palvelu on LVIA-nykytilaselvitys.

Nykytilaselvityksessä tutkimme tekniikan toiminnan edellytykset. Selvitys lähtee aina
suunnitelmakatselmuksesta, mitä on suunniteltu ja onko tekniikalla edellytyksiä toimia. Kentällä
suunnitelmien vastaavuus nykytilaan tarkistetaan ja järjestelmien toimivuus tarkastetaan.

Uudet palvelut täydentävät olemassa olevia suunnittelu- ja rakennuttamispalveluita. Näin selvityksen tuloksena saatu tieto kiinteistön nykytilasta saadaan vietyä nopeasti suunnitteluun ja toteutukseen, jonka seurauksena tekniikka voi palvella käyttäjää entistä paremmin.

Nykytilaselvitys voidaan tehdä säätö- tai ilmanvaihtojärjestelmälle, joko molemmille tai vain
toiselle. Jatkossa palveluvalikoiman on tarkoitus laajentua edelleen asiakkaiden tarpeiden
mukaan.