Julkaistu: 24.05.2013

3 asiaa, jotka CE-merkinnästä on hyvä tietää

TkT Kimmo Konkarikoski Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys METSTA ry:stä kävi pitämässä esityksen CE-merkinnöistä Insinööritoimisto Äyräväisen koulutuspäivänä 23.5.2013. Hän esitteli kolme teesiä, jotka kaikkien olisi hyvä tietää CE-merkinnästä.

hEN-merkintä tarkoittaa harmonisoitua tuotestandardia. Tuotteen valmistaja vakuuttaa CE-merkinnällä tuotteen täyttävän harmonisoidussa tuotestandardissa esitetyt vaatimukset. Tällä hetkellä harmonisoituja tuotestandardeja on hieman yli 400 kpl ja lisää on tulossa. Jos tuoteryhmällä on olemassa harmonisoitu tuotestandardi, on työmaalle toimitettavissa tavaroissa oltava CE-merkintä. Ja toisaalta, jos harmonisoitua tuotestandardia ei tuoteryhmälle ole, ei myöskään CE-merkintää voida vaatia. LVI-tuotteille harmonisoituja tuotestandardeja on vasta muutamia, esim. ilmanvaihtojärjestelmiin liittyviä on toistaiseksi vain 1 kpl, joka koskee palorajoittimia.

DoP tarkoittaa suoritustasoilmoitusta. DoP:ssa kerrotaan tuotteen valmistajan lisäksi esimerkiksi käyttötarkoitus, millä menetelmällä suoritustaso on määritelty, ja tietenkin tuotteen ilmoitetut ominaisuudet. CE-merkintä sisältää tiedon, mistä DoP löytyy – yleensä valmistajan kotisivuilta. Tosin komission ohjeet DoP:sta tulevat vasta vuonna 2014.

CE-merkintöjä on useita. CE-merkintää edellyttäviä direktiivejä on runsaat 20 kpl, joista Rakennustuotedirektiivi 89/10/EY on yksi. Rakennustuoteasetus 305/2011/EY astuu voimaan 1.7.2013. Rakennustuotteiden CE-merkintä ei kuitenkaan vielä takaa, että tuote soveltuu käyttöön tiettyyn kohteeseen. Kansalliset viranomaismääräykset säätelevät edelleenkin vaatimustason. Rakennustuotteiden CE-merkintä takaa ainoastaan sen, että tuote täyttää harmonisoidun tuotestandardin vaatimukset.

INS_ce_Konkarikoski

TkT Kimmo Konkarikoski vieraili Äyräväisen koulutuspäivillä luennoimassa CE-merkinnöistä